Kontakt

Epost
uppsala@rbu.se

Postadress
Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala

Styrelsen för RBU Uppsala län 2021

Elin Blideskog
Ordförande
Mikael Wångmar
Vice ordförande
Maria Malmberg
Styrelseledamot
Anders Danielson
Styrelseledamot
Carl Boström
Styrelseledamot
Marie Tallgren
Suppleant
Adam Danielson
Webbansvarig