Sommarläger på Ekolnsnäs

Varje sommar arrangerar vi i RBU Uppsala län ett dagläger vid den naturskönt belägna Ekolnsnäsgården vid
Vårdsätraviken i Uppsala. Lägrets mål är att alla barn oavsett rörelsehinder ska få en rolig och spännande inledning på sommarlovet med aktiviteter som bad, fiske, båtåkning, lek, spel och utflykter och att alla ska få träffa nya och gamla kompisar. Fokus ligger enkelt uttryckt på att ha kul!

Lägret vänder sig först och främst till rörelsehindrade barn och ungdomar från 6 till 18 år samt till simkunniga syskon över 7 år. Vi kan ta emot ca 15 barn per vecka. Om ert barn har behov av större omsorg/har ett större hjälpbehov eller har någon
form av assistent/resurs i sin vardag så behöver detta behov tillgodoses av någon som medföljer deltagaren på lägret.
Våra ledare hjälper dock gärna till med mindre omsorg, så som att köra en rullstol eller att hjälpa till med att lägga upp och bära mat till bordet.

Lägret är ett dagläger och pågår mellan klockan 9.00 och 15.30 under två veckorna i början av sommaren. Det går bra att anmäla sig till endast en vecka alternativt båda veckorna. Vi serverar fika och lunch till barn och assistenter. Lägeravgiften per barn är per vecka. I dagsläget är avgifterna 500 kronor för vecka 1 (4 dagar) och 600 kronor för vecka 2 (5 dagar). Assistenter betalar en avgift för att täcka måltidskostnader. Vid utflykter hyr vi minibussar för att i möjligaste mån kunna åka tillsammans.

Daglig transport till lägergården på morgonen samt hämtning på eftermiddagen ordnas av deltagare.

Anmälan till lägren görs via ett anmälningsformulär som kommuniceras ut via mejl, post och våra sociala medier under våren. 

Har ni frågor eller funderingar kring sommarlägret är ni välkomna att kontakta styrlesen via uppsala@rbu.se