Vad vi gör

RBU Uppsalas verksamhet består i huvudsak av vår lägerverksamhet och intressebevakning.

För närvarande arrangerar vi tre läger:

På våra läger träffas barn och ungdomar med rörelsehinder, deras syskon samt föräldrar och provar på aktiviteter anpassade efter var och ens förmåga. Vid våra läger ges också möjlighet för familjer att umgås och utbyta erfarenheter. Med lägren vill vi visa att mycket faktiskt är möjligt trots att en eller flera familjemedlemmar har ett funktionshinder och att vi tillsammans kan hjälpas åt att underlätta för oss i såväl vardagen som på fritiden.

RBU Uppsala län är förutom våra läger även representerade i olika sammanhang och företräder våra medlemmars intressen i frågor som berör samhällets stöd till människor med funktionsvariation. Det handlar bland annat om om representation i Uppsala kommuns LSS-råd, kontinuerliga möten med verksamhetsledningen på Region Uppsalas habilitering, och samarbete med Regionens Infotek. Vi samarbetar även med andra funktionsrättsorganisationer genom paraplyorganisationen Funktionsrätt Uppsala. Läs mer på vår sida om Intressebevakning.

Vi letar alltid efter nytt engagemang i föreningen. Har du några förslag och idéer kring nya eller utveckling av befintliga aktiviteter, eller på annat sätt vill engagera dig i föreningen – tveka inte utan hör av dig till styrelsen via uppsala@rbu.se.