Åre 2022

Hej och välkomna till 2022 års skidläger i Åre!

Nu är det dags för alla skidtokiga att anmäla sig till vinterns bästa skidresa!

Varje år ordnar RBU Uppsala Län skidläger för rörelsehindrade barn och ungdomar i samarbete med Totalskidskolan i Åre. Våra läger möjliggör skidåkning för alla oavsett funktionshinder och erbjuder hjälp med stående åkning såväl som sittande i Skicart, Biski eller Sitski. Läs mer på: http://www.totalskidskolan.se/valkommen-till-var-skidskola

Under 2022 kommer vi anordna två läger med samma upplägg: 3 timmars skidåkning på förmiddagarna eller eftermiddagarna. Övrig tid disponeras fritt av lägerdeltagarna. Vi ser fram emot toppturer, skidåkning på flera delar av berget och After Ski. I anmälan anges om skidskolepass mellan 09.15-12.15 eller 13.15 – 16.15 önskas i första hand.

Den ena lägerveckan, familjeveckan, passar familjer som åker ihop till Åre. Den andra veckan, ungdomsveckan, passar dig som åker med bara en eller två familjemedlemmar/assistenter.

Lägernamn Vecka Datum
Familjeveckan 13 28/3-1/4 2022
Ungdomsveckan 16 18/4-22/4 2022

 

För den som önskar mer åkning kan det gå att hyra utrustning eller ta extra lektioner hos Totalskidskolan. Sådana arrangemang ordnas och bekostas av lägerdeltagaren.

Vi kommer likt föregående läger inte kunna erbjuda något boende från RBUs sida utan varje deltagare att hittar själv den boendelösning som passar bäst. Resan till och från Åre, liksom transporter i Åre under veckan (exempelvis till och från backen), ordnas också av lägerdeltagarna själva.

Lägret kommer att kosta 500 kr/skidskolelev*. I priset ingår Medlemsavgift till Totalskidskolan för säsongen 2021/2022.

*funkis (RH-barn/ungdom) som deltar i Totalskidskolan skidskola.

Om pandemiläget tillåter har vi som mål att anordna någon eller några gemensamma lägeraktiviteter, som gemensamma middagar, After Ski eller bowling under respektive vecka. Har du idéer– hör av dig till oss i arrangörsgruppen! Vi återkommer med fler detaljer när vi närmar oss lägerstart.

Anmälan till lägren görs via ett anmälningsformulär som hittas här . I anmälan anges bara den information som Totalskidskolan behöver för sin planering. Ytterligare information kan komma att inhämtas från lägerdeltagarna vid ett senare tillfälle. Får vi in fler anmälningar än det finns platser prioriterar vi rörelsehindrade barn och ungdomar i åldern 5 – 25 år som bor i Uppsala län. Sista anmälningsdag är 2:e december 2021.

Ett villkor för att få delta i lägret är att du är medlem i vår länsförening (RBU Uppsala Län) samt att medlemsavgift och ev. övriga skulder till föreningen är betalda. Anmälan är bindande. Vid ev. avbokning senare än 6-veckor före resan gäller totalskidskolans avbokningsregler och avgift tas ut därefter.

Har du några frågor eller idéer maila till Uppsala@rbu.se

Välkommen med din anmälan och hoppas att vi ses i Åre!

 

Carl Boström, Sandra Kuusk & RBU Uppsala Län