Tips: Digitalt sommarläger: Livet! 12-13 och 15-16 juli

Vi erbjuder dig som är från 13 år att delta på RBU:s digitala läger om livsfrågor och om att bli vuxen. Det här arrangeras den 12-13 juli samt den 15-16 juli. Lägret är ett spännande alternativ till våra vanliga fysiska läger. Deltagaravgiften är 250 kr och faktureras i efterhand.

Läs mer