RBU Uppsala tipsar:Visst vill väl du vara med när Infoteket firar 15 år!?

Välkommen till en heldag med intressanta och spännande webbföreläsningar. Att sprida kunskap om funktionsnedsättningar är kärnan i infotekets verksamhet, liksom att hänga med i vad som händer i forskningsfältet. Den här dagen får du veta mer om bakgrunden till Infoteket och varför kunskap om funktionsnedsättningar är så viktigt. Och vad har hänt under dessa 15 år?

Öie Umb-Carlsson från Uppsala universitet berättar om hur levnadsvillkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning har förändrats de senaste 15 åren. Ida Rask, mamma till en liten tjej med den sällsynta diagnosen 22Q11 delar med sig av sina erfarenheter om hur de får ihop livet trots en saknad pusselbit. Det blir också ett spännande kulturinslag från Teater Blanka!

Efter lunch berättar Elisabeth Fernell, Gillbergcentret, om begreppet ESSENCE och hur man med det tillåts fokusera på svårigheter och stödbehov, snarare än diagnoser. Missa inte det!

Och hur är det egentligen med könsskillnader inom autism? Varför upptäcks flickor med autism senare och vilka särskilda utmaningar har flickorna? Om det berättar Karl Lindin Remnélius från Karolinska institutet.

Vi avslutar dagen med röster från verkliga livet. Stina, Jonas och Pernilla, alla med egen erfarenhet av funktionsnedsättning, sin egen eller som anhörig, intervjuas om betydelsen om kunskap och om vilken information och vilket stöd man faktiskt behöver.

Föreläsningarna är helt kostnadsfria och öppna för alla. Du kan delta hela eller delar av dagen. Ingen anmälan behövs.

Läs mer på https://regionuppsala.se/infoteket/hamta-kunskap/evenemang/infoteket-15-ar/

L�nken till dagen kommer att publiceras p� Infotekets webbsida!

Infoteket 15 �r, jubileumsf�rel�sningar

Tid: Fredag 27 november, kl 9- 15:45

Plats: Webben https://regionuppsala.se/infoteket/hamta-kunskap/evenemang/infoteket-15-ar/

 

Ingen anm�lan! Varmt v�lkomna!