×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERIntervjuer till uppsats

Publicerad: 24-maj-2020

Jag heter Eleonore Mårtensson och läser sista terminen på ett masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap. Just nu skriver jag min uppsats som handlar om ungdomar med funktionsnedsättning och deras vardagliga mobilitet. Jag önskar undersöka hur ungdomarna transporterar sig med fordon och hur de rör sig och tar sig på andra sätt mellan platser. Ungdomarnas egna upplevelser som rör mobilitet är centralt i denna studie.

Jag kommer då att behöva intervjua 10-13 ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar och som är mellan 14-17år.
Intervjuerna kommer att ske via telefon, Skype eller zoom pga nuvarande läge med covid-19. Det tar ca 30 minuter och alla inblandade kommer att vara anonyma, namn byts ut och inspelningen av intervjun raderas efter uppsatsen blivit godkänd.

Förutom ungdomens medgivande så kommer jag även att behöva ett skriftligt godkännande från en vårdnadshavare, detta kommer att skickas per post (jag skickar även med ett frimärke för att kunna posta tillbaka till mig). Tveka inte att ringa eller mejla mig ifall några frågor dyker upp.

Vill du vara med och bidra till min uppsats genom att ställa upp på en intervju så skulle jag vara otroligt tacksam!

Mejla mig på eleonoremartensson@gmail.com
Eller ring på 0735235648

Allt gott/ Eleonore