×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTEREnkät om anhöriga till assistansberättigade

Publicerad: 11-apr-2019

Hej alla medlemmar i RBU Uppsala

Jag heter Malin Beeck och skriver en uppsats i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Jag har gjort en enkät som skickas ut genom förreningen och som jag hoppas att ni kan vilja svara på. Den handlar om assistansersättningen och möjligheten att jobba.

Med den här undersökningen vill jag nå personer som har förlorat statlig assistansersättning från Försäkringskassan, fått minskad assistansersättning från Försäkringskassan eller som har fått avslag på sin ansökan om assistansersättning från Försäkringskassan. Jag vänder mig också särskilt till anhöriga.

Undersökningen är uppdelad på två enkäter.

En för personen som behöver assistans

och en för anhöriga till personer som behöver assistans

Skicka bara ditt svar en gång!
Det gör ingenting om det bara är en av er som kan eller vill svara på enkäten.