Tips: Parasport Upplands prova på-dag den 19/9

Dagen arrangeras på Fyrishov mellan klockan 11.00 och 15.00.

 

Mer information