Studie om hur barn och unga med funktionsvariationer upplever den organiserade fysiska aktivitet som erbjuds i Uppland år 2020.

Information från Parasport Uppland:

Vi söker barn/ungdom (18 år eller yngre) eller vårdnadshavare till barn med funktionshinder i Uppland och ber om en kvart av deras tid.
Man kan delta i studien fram till och med 30 november. Alla svar är mycket värdefulla för det framtida arbetet med utvecklingen av parasport i Sverige.

Svara på frågorna här

Syftet med studien är att undersöka hur barn och unga upplever att tillgängligheten till, möjligheten för och utbudet av organiserad fysisk aktivitet  i Uppland hösten 2020. Studien är ett projektarbete i samarbete med Parasport Uppland, Göteborgs Universitet och MSc Jenny Häggblom.
Deltagande i studien är frivilligt, det Ãr kostnadsfritt och den som deltar är och förblir helt anonym. De svar som anges kommer att användas i utvecklingssyfte där Parasport Uppland i samarbete med kommuner och föreningar kan påverka vilken typ av förändring som krävs för att flera med funktionsvariationer ska bli mer fysiskt aktiva på sin fritid. Hela studien tar i genomsnitt 10-15 minuter att genomföra.

Har du några frågor eller funderingar kring studien, dina resultat eller andra spörsmål är det fritt fram att kontakta projektledare och ansvarig Jenny Häggblom på e-post jenny.haggblom@telia.com. Om du hellre vill kontakta Parasport Uppland direkt går detta att göra via e-post: psuppland@gmail.com.

Med vänliga hälsningar
Margareta Spång, vice ordf., Parasport Uppland
Parasport Upplands distrikt täcker Uppsala läns samtliga åtta kommuner, dvs Älvkarleby, Tierp, Östhammar, Heby, Uppsala, Enköping, Håbo och Knivsta kommuner, samt två av Stockholms läns nordligaste kommuner – Norrtälje och Sigtuna kommuner.